Erilaisia veroja

Vero – Wikipedia. Veron ja maksun välinen raja ei aina kuitenkaan ole selvä. Julkisyhteisöt tarjoavat verovarojen avulla erilaisia merkittäviä palveluita, mutta ne eivät ole suorassa ....

Verot Suomessa — Pohjoismainen yhteistyö. Tästä osiosta löytyy tietoa erilaisista veroista ja maksuista sekä verovähennyksistä Suomessa..

Verotus Suomessa – Wikipedia. Muita veroja tai veroluonteisia maksuja keräävät viranomaiset ovat Tulli ja ... korvannut esitäytetty veroilmoitus sekä erilaisia verkkoasioinnin palveluja. Vuonna ....

Palkka ja verotus. Kun saat palkkaa, maksat veroa valtiolle ja kunnalle. Valtio ja kunta maksavat veroilla erilaisia palveluja ja sosiaaliturvaa, esimerkiksi sairaanhoidon, eläkkeet, ....

Verotus - Suomi.fi. Verovaroilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Veroilla kustannetaan terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita kansalaisten tarvitsemia palveluja ....

Verokortit – UKKO.fi. 31. heinäkuu 2012 ... Koska ihmisten työpaikat ja -tehtävät vaihtelevat, ovat myös verokortit hieman erilaisia. Oma verokorttinsa on esimeriksi päätoimelle ja ....

Autoilu - Ajoneuvovero. Ajoneuvovero. Tieliikenteessä on käytössä erilaisia veroja kuten ajoneuvovero ja autovero, jotka helposti sekoitetaan toisiinsa..

Parjatut terveysyritykset maksoivat kyllä veroa. 10. maaliskuu 2014 ... erilaisia\.

Verokortit | Palkkaus.fi. Verokorteissa voidaan käyttää kahta erilaista tulorajaa. Veron ennakkoarvio perustuu arvioimiisi vuosituloihin ja niistä tehtäviin vähennyksiin. Tulorajaa voi ....

Mitä veroja yritys maksaa? | Rohkea Suomi. 4. joulukuu 2014 ... Veropohjalla tarkoitetaan sitä, mistä kaikesta yritys maksaa veroa. ... Se kohtelee erilaisia yrityksiä tasapuolisemmin sekä on yksinkertaisempi ....