561 2004 sb ke stažení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší. 1. leden 2005 ... Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení, a s ....

Zákony ČR online – úplné znění 2014 | Práce Pro Právníky.cz. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů...) Autorský zákon ... 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání)..

Školský zákon, MŠMT ČR. Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb. 12. 09. 2006. ACT No. 561/2004 Collection of Law, on Pre-school, Basic, Secondary, Tertiary ....

Žádosti - ZŠ Arménská 21, Brno. Zde je možné si prohlédnout a stáhnout různé dokumenty. ... ke stažení ve formátu: PDF (25kB) - ODT (12kB) ... 561/2004 Sb., školský zákon; § 36 zákona č..

školský zákon. 561/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon). Změna: 383/2005 Sb..

Zákony, vyhlášky - ZŠ T.G.Masaryka - Vítá Vás Základní škola T.G. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. Ke stažení zde -u003e acrobat; Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího ....

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.. 30. červen 2010 ... 561/2004 Sb., o předškolním, základ- ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.: § 1..

561/2004 Sb.. Citace, 561/2004 Sb. Název, Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Částka, 190 (10. 11. 2004)..

Částka 123, 377-382. 30. říjen 2009 ... 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ..... c) stahování dat, které umožňují stažení úplných..

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. program pro předškolní vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 2004 ... 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném ....